GWW-werken

Grond, Weg- en Waterbouw

Wij zijn gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouwsector. Ons vakmanschap uit zich in grondverzet, natuur- en cultuur, wegenbouw, bouw- en utiliteit, saneringen en sloopwerken. Leenaerts Born beschikt over een uitgebreid machinepark. Dankzij duurzaam materieel, een uitgebreid machinepark, jarenlange ervaring en goed opgeleide medewerkers maakt Leenaerts Born een succes van uw project.

Door flexibiliteit en goede bereikbaarheid zijn wij in staat 24 uur 7 dagen per week het vereiste materieel en personeel te leveren. Bij Leenaerts Born krijgt u een partner die kwaliteit altijd voorop stelt – ongeacht de omstandigheden.

Grondverzet

Elk bouw- of infrastructuurproject begint met grond. Het verzetten en uitgraven van bergen grond. Gelukkig weet Leenaerts Born daar als marktleider in grondverzet raad mee. Dankzij krachtige en kwalitatief hoogwaardige machines en opgeleide medewerkers verzetten wij bergen met werk.

We zijn actief in grote projecten zoals het aanleggen van sportvelden, grondwerken ten behoeve van nieuwe (snel)wegen en grondwerken ten behoeve van de infrastructuur van nieuwe woonwijken en industrieterreinen. Ook kleinere werkzaamheden, zoals het uitgraven van een bouwput of het aanleggen van een parkeerplaats, behoren tot onze activiteiten. Naast aangenomen werken, voeren we grondverzet op regiebasis uit.

Het verhaal van Leenaerts Born begint in 1974 met een rupskraan en een ambitieuze ondernemer. Meer dan 50 jaar later is grondverzet nog steeds een van onze belangrijkste activiteiten en de kern van ons bestaan. Bij ons krijgt u een kwalitatief fundament voor elk project.

Cultuur- en natuurtechniek

Leenaerts Born is uw partner bij uitstek voor de uiteenlopendste natuur- en cultuurtechnische gelieerde projecten. We beschikken over vakbekwame medewerkers en duurzaam hoogwaardig materieel voor vele grondwerkzaamheden omtrent natuur- en cultuur. We zijn actief in het maken van onder- of bovenafdichtingen van stortplaatsen, het inrichten van natuurgebieden en de aanleg van o.a. sportvelden, parken en culturele gebieden. Naast grote projecten zijn wij ook beschikbaar voor kleine werkzaamheden als het aanleggen en meanderen van beken, vijvers of waterbouwkundige werkzaamheden.

Wegenbouw

Bij Leenaerts Born kiezen we altijd voor de efficiëntste weg. In de wegenbouw zijn wij werkzaam in projecten waarin grondwerk een onmisbare rol vervult. U vindt ons op de uiteenlopendste bouwplaatsen in het binnen- en buitenland. Onze werkzaamheden variëren van grondwerken ten behoeve van nieuwe (snel)wegen tot aan grondwerken ten behoeve van de infrastructuur van nieuwe woonwijken en industrieterreinen. Bouwt u met ons samen naar een betere weg?

Bouw- en utiliteit

Voor de realisatie van woningbouw- en utiliteitsprojecten bent u bij ons aan het juiste adres. Van het bouwklaar maken van de grond tot het aanleggen van rioleringen en terreininrichting: wij zorgen voor een goed fundament. Dankzij duurzaam materieel, een flexibele werkwijze, jarenlange ervaring en goed opgeleide medewerkers maakt Leenaerts Born een succes van uw bouw- en utiliteitsproject.

Saneringen

In de loop van de jaren hebben wij de nodige ervaring opgedaan in het saneren van land en waterbodem. Hierin voldoen wij aan de wet- en regelgeving omtrent verontreiniging en zijn wij gecertificeerd conform BRL-7000. Wij graven uw site volledig af, voeren de verontreinigde grond af en brengen nieuwe, zuivere grond ter plaatse. Wij kunnen zorgen voor de afvoer van verontreinigde grond- en afvalstoffen en de verwerking hiervan.

Sloopwerken

Het slopen van gebouwen en installaties vergt secuur werken. Het vraagt de nodige zorgvuldigheid, deskundigheid en voorbereiding. Hoogwaardige technieken en kwalitatieve machines worden keer op keer ingezet bij het uitvoeren van sloopwerken. Wij beschikken over de voor sloopwerken benodigde uitrustingsstukken, zoals prikkers, knipscharen en sloopsorteergrijpers. Wij realiseren totale sloopwerk in combinatie met grondwerk en bodemsaneringen. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de afvoer van sloopafval en de verwerking hiervan. Zo dragen we bij aan de circulariteit van afval- en grondstoffen.

Al onze diensten

Transport

Wij zijn gespecialiseerd in kieper-transporten van grond, zand, grind en granulaten, afvoer van (verontreinigde) grond, bouw- en sloopafval en (teerhoudend) asfalt volgens de geldende milieunormen.

Grond- en bouwstoffen

Wij zijn actief in (afval) recycling, (haven) op- en overslag en handel in bouw- en grondstoffen. Onze eigen depots met verschillende soorten bouwstoffen, stellen ons in staat flexibel en secuur te leveren.