Grond- en bouwstoffen

Wij zijn actief in (afval) recycling, (haven) op- en overslag en handel in bouw- en grondstoffen. Onze eigen depots met verschillende soorten bouwstoffen, stellen ons in staat flexibel en secuur te leveren.

Bij ons kunt u terecht voor diverse bouwstoffen – zowel primaire als secundaire bouwstoffen. Een overzicht van beschikbare bouwstoffen treft u hier aan op de website van Overslaghaven Bedrijf Born.

Leenaerts Born heeft verschillende toepassingslocaties voor grond van alle milieuhygiënische categorieën. Ook met andere afvalstoffen weten we een weg. We beschikken over de benodigde milieuvergunningen en kunnen afval accepteren. Daarnaast zijn wij gecertificeerd conform BRL 7500, BRL 9335 en ISO 9001.

Door onze locatie Overslagbedrijf Haven Born kunnen wij bovendien een rol spelen in het op- en overslaan van grond-, bouw- en afvalstoffen. Op deze locatie kan zowel per schip als per as worden aan- en afgevoerd. De locatie is volledig vloeistofdicht ingericht. (Afval)stoffen zoals puin, verontreinigde grond, teerhoudend asfalt, A;B;C- hout etc. kunnen worden ingenomen. Daarnaast vindt recycling van puin plaats.

Overslagbedrijf Haven Born

Wij beschikken over een eigen locatie voor de inname van afvalstoffen, verkoop van bouwstoffen en het overslaan en verwerken van bouw- en afvalstoffen.

Al onze diensten

GWW-werken

Wij zijn gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouwsector. Ons vakmanschap uit zich in grondverzet, natuur- en cultuur, wegenbouw, bouw- en utiliteit, saneringen en sloopwerken.

Transport

Wij zijn gespecialiseerd in kieper-transporten van grond, zand, grind en granulaten, afvoer van (verontreinigde) grond, bouw- en sloopafval en (teerhoudend) asfalt volgens de geldende milieunormen.